25. Lär känna andra

Mål

  • Eleven bekantar sig med olikheter.
  • Eleven lär sig att enligt islam är alla skapade av Gud.
  • Eleven lär sig att om man har svårigheter på något delområde, kan man vara skicklig på något annat delområde.

Undervisningstips

  • Bland elevernas närmaste kan det finnas till exempel sådana som rör sig med rullstol, synskadade eller barn eller vuxna som har andra funktionsvariationer. Eleverna kan berätta om dessa sina närstående.
  • Genom att täcka för ögonen kan man prova på hur det känns att inte se, och genom att täcka öronen med till exempel hörselskydd kan man prova på hur det känns att inte höra.