11. Profeten Muhammed var hederlig och pålitlig

Mål

  • Eleven lär sig hurdan Profeten var enligt berättartraditionerna.
  • Eleven bekantar sig med begreppet tradition (hadith).
  • Eleven lär sig att enligt islam ska muslimer följa Profetens exempel (sunna) i sitt liv.

Undervisningstips

  • Fundera tillsammans på hurdan profeten Muhammed var enligt religiös tradition. 
  • Läraren kan ta upp lämpliga hadith om profeten Muhammeds liv och behandla dem vid sidan av lärobokens text.
  • Läraren kan använda delar av filmer som berättar om profeten Muhammed och som finns på internet. Med sökorden Prophet Muhammad cartoon movie Part 1–10 eller The story of Prophet Muhammed eller sirat rasulullah hittar man material på engelska och arabiska.
  • I Koranen nämns Profetens roll som förebild (33:21).

Svar på uppgifterna

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Ristikko