12. Profetens ättlingar

Mål

  • Eleven bekantar sig med begreppet Profetens ättlingar och termerna ahl al bait, ahl al kisa, profetens familj, husfolk, Muhammeds ättlingar.
  • Eleven förstår hur viktig ahl al bait, ali Muhammed är för muslimerna.
  • Eleven bekantar sig med den viktiga roll som Fatima Zahra spelar för muslimerna.

Undervisningstips

Koranen nämner profetens familj i flera suror, till exempel 42:23, 33:33. Säg: "Jag begär ingen ersättning av er för detta budskap; jag ber bara att ni ger medmänniskorna den kärlek de har rätt att vänta.” (42:23) När Profeten enligt traditionen meddelade muslimerna denna vers, förundrade de sig och frågade Profeten vem de skulle älska. Profeten svarade muslimerna att de skulle älska hans släktingar Ali, Fatima, Hassan och Hussein.

Enligt traditionen föddes Fatima bint Muhammed i Mekka fem år efter det att Muhammed hade blivit Allahs profet och sändebud.

Profeten Muhammeds dotter Fatima hade flera olika namn, såsom Tahira, som betyder ren. Hon var mycket vacker och hennes ansikte strålade av ljus. När Fatima gick till mihraben för att be, fylldes den av ljuset som strålade från hennes ansikte.

Profeten Muhammed och Khadija tog hand om Ali bin Abu Talib och som liten flyttade han för att bo hos Profeten. Ali var det första barnet som trodde på profeten Muhammed. Ali trodde att Muhammed var Guds profet och sändebud. Profeten uppfostrade Ali, undervisade och vägledde honom. Av profeten fick Ali islams sharia, det vill säga islams lag, som är den rätta vägen att följa Guds anvisningar genom Koranen och profeten Muhammeds sunna. Ali bevarande Koranen, tolkningen av den och dess regler. Profeten förberedde Ali att ta över uppdraget som ledare efter sin död. Ali beskyddade profeten Muhammed och stred vid hans sida.
Fatima sörjde mycket sin mamma Khadijas död. Hon var ung och bar ett stort ansvar för att hennes pappa skulle ha det bra. Fatima kallades Umm Abiha, alltså sin fars mor. Hon grät och sörjde mycket när stammen Quraish förföljde hennes pappa och kastade skräp och stenar på honom och lade vassa taggar i hans väg. Profeten Muhammeds dotter Fatima var en hängiven och älskande dotter. Fatima tillbad Allah hela sitt liv. Fatima följde sin far, lärde sig Koranen, att tolka den och dess juridik. Fatima började undervisa muslimska kvinnor i Medina och fanns alltid vid sin fars sida och stödde honom. Jibril meddelade profeten Muhammed glädjebudskapet att Fatima Zahra bint Muhammed kommer att vara en av fyra framstående kvinnor som är lovade en plats i Paradiset. Också Khadija kommer att vara i Paradiset liksom Mariam bint Imran samt Asia, Faraos hustru.

Sedan Profeten flyttat till Medina gifte sig Fatima Zahra med Profetens kusin, Ali bin Abu Talib. Fatima och Ali fick två pojkar, Hassan och Hussain, och två flickor, Zainab och umm Kulthum. Profeten Muhammed var lycklig när Fatima och Ali fick barn, och älskade dem, lekte med dem och skötte om dem. Fatima Zahra var en viktig kvinna, eftersom hon var en förebild för alla muslimska kvinnor och män. Fatima Zahra, Ali bin Abu Talib och deras söner Hassan och Hussein var viktiga i profeten Muhammeds liv, och han kallade dem ahl al bait Muhammed, ali Muhammed, alltså Muhammeds ättlingar och profetens familj.

Profeten Muhammed bad muslimerna älska hans familj och följa dess exempel, eftersom Profetens familj följer Allah, Koranen och profetens exempel. I en vers i Koranen (3:61) nämns hur profeten Muhammed kallade Fatima, Ali samt deras söner Hassan och Hussein till Najran för att tvista med de kristna.

En gång blev Hassan och Hussain sjuka. Fatima och Ali beslöt att fasta tre dagar inför Gud, för att pojkarna skulle bli bättre. Fatima och Ali uppfyllde sitt löfte och gav föräldralösa, fattiga och krigsfångar mat. Den första dagen bakade Fatima bröd. När familjen skulle sätta sig ner för att äta, kom det en fattig och hungrig man till dörren. Fatima och Ali gav genast den fattige sin mat. Fatima och Ali drack bara vatten och gick till sängs med tom mage. Följande dag fastade de igen och Fatima lagade mat till kvällen. Till dörren kom då ett föräldralöst barn som var hungrigt och Fatima och Ali gav den föräldralöse sin mat. Den tredje fastedagen kom en krigsfånge till dörren och de gav honom sin bästa mat. Fatima och hennes familj blev igen utan mat. De var trötta men glada över att de hade gett de fattiga mat för Guds skull.

På bilden på sidan 58 i läroboken syns två hus bredvid moskén i Medina och Alis och Fatimas hus, där en fattig man sitter utanför dörren med mat i sin hand. På bilden syns hurudana hus man byggde på den tiden och hurudana kläder man hade samt krukor där man förvarade vatten.
Läraren kan presentera bilden på sidorna 54-55 i läroboken som en bild av den plats där Profetens hem fanns i Medina samt den ursprungliga Profetens moské (al masjid al nabawi).