13. Den siste profeten

Mål

 • Eleven lär sig innebörden av ordet ’siste’.
 • Eleven lär sig förstå innebörden av språkbilden ’Profeternas sigill’.
 • Eleven förstår Koranens speciella karaktär inom islam som Allahs sista bok till människorna under alla tider och överallt.
 • Eleven lär sig huvudpunkterna i anslutning till uppenbarandet av Koranen. (Enligt islamsk tradition har Muhammed, från det att han var 40 år, fått uppenbarelser under 23 års tid tills Allah hade gett honom hela Koranen.)
 • Eleven lär sig vad som är profeternas uppgift inom islam.
 • Eleven bekantar sig samtidigt med gamla skrivredskap.

Undervisningstips

 • Jämför orden första och sista.
 • Bekanta er med ett gammalt brevsigill och dess betydelse.
 • Om det finns redskap kan eleverna själva pröva på att försegla ett kuvert.
 • Man kan repetera profeten Muhammeds biografi med hjälp av en lekfull frågesport, antingen så att läraren har gjort lätta frågor på förhand eller så att eleverna till exempel parvis med hjälp av boken får göra några frågor som läraren sedan sammanställer.
 • Som extra uppgift kan man diskutera familjens utfärd till stranden eller berätta om eller rita någon trevlig dag som den egna familjen tillbringat tillsammans, antingen något som man faktiskt gjort eller något som man drömmer om att göra.

Svar på uppgifterna

Rätt svar på övningsbokens korsordsuppgift

 1. sändebud
 2. Jibril
 3. sigill
 4. pålitlig
 5. Koranen
 6. siste