8. Profeten Muhammed

Mål

 • Eleven lär sig att enligt islamsk tradition var den första profeten Adam och den sista profeten var Muhammed.
 • Eleven bekantar sig med när och var profeten Muhammed föddes enligt islamsk tradition.
 • Eleven bekantar sig med profeten Muhammeds släktträd.
 • Eleven lär sig vem som var profeten Muhammeds mor och far enligt islamsk tradition.
 • Eleven lär sig hur viktig profeten Muhammeds stam var bland de arabiska stammarna enligt berättartraditionen.
 • Eleven bekantar sig med berättelser om profeten Muhammeds barndom.

Undervisningstips

 • Visa upp en världskarta där det syns var Mekka, profeten Muhammeds födelsestad, ligger.
 • Visa bilder av Mekka och templet Kaba samt bilder av stammen Quraishs klädedräkt. Läraren ber eleverna titta på bilden på sidan 37, som visar den heliga staden Mekka, Profetens födelsestad, Kaba och bredvid det ett litet hus och palmträd. Det lyser i husets fönster och på himlen syns en klar stjärna, som enligt berättelsen aldrig tidigare hade synts på stjärnhimlen över Arabiska halvön. Profeten Muhammed bin Abdullah bin Abd al Muttalib al Hashimi al-quraishi är född år 571, i månaden rabi al awal.

Läraren kan påpeka för eleverna att Profeten inte syns på bilderna, eftersom man inom islam inte får avbilda profeterna eller rita bilder av dem.

Berätta med hjälp av lärobokens bilder en illustrerad berättelse om den föräldralöse profeten, som föddes i Mekka inom stammen Quraish och vars far Abdullah dog innan barnet föddes. Som liten baby sändes profeten Muhammed till öknen, där en beduinstam tog hand om honom. Hans mor Amina dog när han var liten. Hans farfar Abd al Muttalib tog hand om barnet. Efter att farfadern dött, när Muhammed var åtta år, flyttade han till sin farbror Abu Talib. För berättelsen kan man använda bilder av öknen, oaser, palmträd samt beduiner. En bild av ett tält där en beduinkvinna sitter med en baby i famnen finns på sidorna 38–39.

 • En illustrerad berättelse är ett bra studiematerial, som intresserar yngre elever och lätt leder till diskussion.
 • Som inledande frågor kan man använda följande exempel när man diskuterar islams lära om profeterna:
  1. Varför har Allah sänt profeterna? Vem var den första profeten enligt islam?
  2. Vem var den siste profeten?
  3. Var är profeten Muhammed född?
  4. Vilken stam tillhörde profeten Muhammed?
 • I Koranen kan man läsa verserna 16:36 och 21:107, där Allah säger att Han sände Muhammed av nåd till alla folk. De längre hunna eleverna kan söka upp Mekka, Profetens födelsestad, på kartan.
 • Gör uppgifterna i övningsboken

Svar på uppgifterna

2. Ringa in rätt alternativ. Profeten Muhammed är född i

a. Medina
b. Mekka
c. Kaba.

Rätt svar: b. Mekka

3. Ringa in rätt alternativ. Profeten Muhammeds mor hette

a. Amina
b. Fatima
c. Hajar.

Rätt svar: a. Amina