9. Muhammeds barndom och ungdom

Mål

  • Eleven bekantar sig med berättelser om profeten Muhammeds ungdom.
  • Eleven lär sig om berättelser om profetens liv innan han kallades av Allah.
  • Eleven bekantar sig med historier om hur Muhammed lärde sig att bedriva handel.

Undervisningstips

Ställ frågor om vad islam lär om Muhammed:

  1. Vem skötte Profeten när hans farfar Abd al Muttalib hade dött?
  2. Hurudan var profeten Muhammeds ungdom?
  3. Vem anställde Muhammed som ledare för sin handelskaravan?
  4. Vem gifte sig Muhammed med?
  5. Hur många barn fick profeten?

På bilden på sidorna 40–41 syns en kamelhandelskaravan, som tillhör profeten Muhammeds farbror Abu Talib. Enligt islamsk tradition växte Muhammed upp hos sin farbror och när han hade blivit äldre tog Abu Talib honom med på handelskaravaner till Syrien. På dessa resor fick Muhammed erfarenhet och samtidigt lärde han sig att bedriva handel. Man litade och trodde på Muhammed. Mekkaborna beundrade Muhammed och kallade honom den Pålitlige och den Sanne, al sadiq al amin. Muhammed vallade också sin farbrors får. Muhammed var 25 år gammal och arbetade hos sin farbror Abu Talib när han träffade en rik kvinna vid namn Khadija bint Khuwailid. Khadija hörde till samma stam som Muhammed, nämligen Quraish. Khadija var en rik handelsman. Hon hade hört mycket om Muhammeds ärlighet och intelligens. Khadija anställde Muhammed som ledare för sin handelskaravan. Strax efter det gifte sig Muhammed och Khadija. De fick två pojkar och fyra flickor.