21. Det islamska året

Mål

  • Eleven bekantar sig med skillnaderna mellan den islamska och den gregorianska kalendern.
  • Eleven lär sig hur lång en islamsk månad är.
  • Eleven lär sig hur man ser att det blir en ny månad.

Undervisningstips

  • Diskutera vilka olika kalendrar eleverna vet att det finns.
  • Fundera på vad det leder till att det islamska kalenderåret är kortare än det gregorianska kalenderåret. Konstatera varför ramadan alltid flyttas ungefär 10 dagar bakåt.