22. Fastemånaden är annorlunda

Mål

  • Eleven lär sig namnet på den islamska fastemånaden.
  • Eleven lär sig vad muslimer säger till varandra när ramadan börjar.
  • Eleven bekantar sig med fastereglerna och fastedagens olika skeden enligt islamsk lära.
  • Eleven förstår fastans betydelse för samfundet och individen inom islam.

Undervisningstips

Lyssna på nashider på temat ramadan. På YouTube hittar man många olika nashider med bland annat sökorden Yusuf Islam, Ramadan Moon, Ramadan This Year – Ramadan El Sana Di.

Man kan ställa följande inledande frågor:

  1. Varför fastar man inom islam?
  2. Varför gläder sig muslimerna när fastemånaden börjar?
  3. Vem bör fasta inom islam?

Diskutera betydelsen av goda gärningar under fastan. Fundera på vilken slags välgörenhet eleverna kunde bedriva under ramadan.

Eleverna kan berätta hur det är hemma under fastan.