23. Snart är fastan slut

Mål

  • Eleven bekantar sig med vad som utmärker slutet av den islamska fastan, alltså riterna under de sista tio dagarna.
  • Eleven lär sig vikten av att be och ge allmosor inom islam särskilt under fastan.

Undervisningstips

  • Diskutera hur slutet av fastan, alltså de sista tio nätter, skiljer sig från resten av fastemånaden.
  • Prata också om att gåvorna enligt islam inte borde vara det viktigaste under eid.
  • Gör ett eid-kort i skolan eller alternativt någon eid-prydnad.