24. Fastans avslutningsfest

Mål

  • Eleven bekantar sig med den islamska festtraditionen.
  • Eleven bekantar sig med traditionen enligt fastans avslutningsfest sunna.
  • Eleven förstår varför man festar.
  • Kapitlet stärker elevens islamska identitet.

Undervisningstips

I början av lektionen är det lämpligt med den glada nashiden ”The days of id”, där takbir som läses under eid upprepas. Den finns på You Tube.

Diskutera elevernas erfarenheter av eid:

  1. Vilka seder har olika familjer?
  2. Vad är det bästa med eid?
  3. Hur brukade Profeten fira eid enligt islamsk tradition?
  4. Varför är det viktigt att fira eid enligt islam?

Ordna en egen eid al fitr i skolan!