3. Suran Den rena tron

Mål

 • Eleven bekantar sig med suran Den rena tron
 • Eleven lär sig att det sägs att suran Den rena tron är en tredjedel av Koranen.
 • Eleven lär sig att i suran berättar Allah om sina viktigaste egenskaper.
 • Eleven lär sig att i suran betonas Guds enhet.
 • Eleven lär sig surans innebörd på svenska.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans:

 1. Varför ska man enligt islam tvätta sig innan man läser Koranen?
 2. Vad betyder har alltid funnits eller odödlig?
 3. Är Allah som en människa?
 4. Hur kommer det sig att Allah, enligt islamsk tro, inte har några föräldrar eller barn? Varför tror man så här?
 5. Islam lär att muslimer behöver Allah. Varför? 
 6. Hur värdefull är en tredjedel? Läraren kan åskådliggöra saken genom att på tavlan rita till exempel ett vattenglas som är fyllt med vatten till en tredjedel.

I anslutning till den här suran kan eleverna göra en egen Korantavla till exempel till eid. Man kopierar den arabiska texten, färglägger bokstäverna och limmar upp kopian på papp. Tavlan kan utsmyckas med en ram och förses med en ögla av garn för upphängning. Betona för eleverna att tavlan ska behandlas med respekt.

Enligt islam är det bra att vara rituellt ren och klädd i täckande kläder när man läser Koranen. Koranen får inte placeras på golvet eller på något smutsigt ställe, eftersom det är en helig bok.

Uppgifter och svar 

2. Vad lärde du dig om suran Den rena tron i kapitlet? Svara på följande frågor.

a) Hur värdefull är suran Den rena tron? En tredjedel
b) Hur många är Gud? Endast en
c) Har Allah några barn? Nej
d) Är Allah född? Nej
e) Är Allah odödlig, evig? Ja
f) Vad är likt Allah? Inget
g) Behöver Allah människor? Nej
h) Behöver människorna Allah? Ja

Surat al ikhlas

Bismillaahi ar rahmaani ar rahiim

Qul huwallaahu ahad (1)

Allaahu s samad (2)

Lam yalid walam yuulad (3)

Walam yaku llaahu kufuwan ahad. (4)