5. Den sista suran

Mål

  • Eleven bekantar sig med suran Människornas herre.
  • Eleven lär sig att den är det sista kapitlet, kapitel 114, i Koranen.
  • Eleven lär sig surans innebörd på svenska.
  • Eleven lär sig surans betydelse som skyddssura.

Undervisningstips

  • Läs om möjligt suran på både arabiska och svenska.
  • Lyssna till suran på arabiska också från dator eller telefon.