Koranens korta suror och deras betydelse

I slutet av varje kapitel finns Koranens verser och suror på arabiska, svenska och translittererade. I övningstranslittereringen har använts dubbelbokstäver, för att det ska vara lättare för eleven att uttala orden rätt. Till exempel ’al nas uttalas som an naas. Annars används i texten standardformen för translitterering av arabiska.

Koraanin lyhyitä suuria merkityksineen