15. Moskéer i världen

Mål

  • Eleven förstår moskéns betydelse som samlings- och studieplats för det muslimska samfundet.
  • Eleven känner igen moskén som byggnad.
  • Eleven bekantar sig med de tre heligaste moskéerna.

Undervisningstips

Visa en bild på en moské utifrån och fråga vad det är. När eleven har svarat att bilden föreställer en moské så funderar ni tillsammans varför man vet att det är en moské. Dessutom kan ni fundera på vad moské låter som.

Diskutera elevernas egna upplevelser av moskéer:

  1. I vilka länder har eleverna besökt moskéer?
  2. Var moskén annorlunda än till exempel i Finland?
  3. Vad har de gjort i moskén?

Upprepa att i moskén ges också undervisning och tidigare vårdades sjuka där.