16. I moskén

Mål

  • Eleven förstår moskéns betydelse för muslimerna.
  • Eleven bekantar sig med moskén inifrån. Bilderna i boken används som hjälp. Studera tillsammans vad Fatima och Adam ser i moskén.
  • Eleven förstår fredagsbönens innehåll och betydelse inom islam.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans:

  1. Hur förbereder man sig för ett moskébesök enligt islam.
  2. Var har eleverna varit och bett?

Bekanta er med Koranverserna 62:9–10.

Studera tillsammans bilden på moskén inifrån samt bilder på internet av andra moskéers minbar och mihrab (till exempel med sökorden mihrab and minbar of Sultan Hassan mosque).

Gör moskéer av kartong och smycka dem med till exempel guldtusch och glitter.

Fredag, jumua, är muslimernas högtidsdag, då man ber tillsammans i moskén. På bilderna syns bönemattorna, fördjupningen och predikstolen i moskén. På följande bild ser man hur moskéns imam står i stolen och håller predikan.