17. Uppförande i moskén

Mål

  • Eleven förstår att moskén är en plats för bön och stillhet.
  • Eleven förstår att man inte får uppföra sig olämpligt i moskén.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans:

  1. Har eleverna sett dåligt uppförande i moskén?
  2. På vilket sätt stör det?
  3. Vad får man inte göra i moskén enligt islam?
  4. Vad bör man göra i moskén enligt islam?

Ni kan titta på verserna 7:204 och 24:36 i Koranen.

Gör den extra uppgiften i övningsboken och gör en plansch med ”Moskéregler” på kartong, där ni skriver anvisningar om hur man uppför sig. Smycka den med bilder med anknytning till temat eller med ornament.

Lek att ni går tillsammans med klassen till moskén. Bygg en bönevrå i klassen. Eleverna kan ta med sig bönemattor hemifrån. Ni kan göra eller visa en bild på mihrab eller minbar med videokanon. Titta eller lyssna på adhan, bönekallelsen, och efter den förbereder ni er på att gå till moskén. Läraren leder eleverna in i moskén. Innan ni går in tar ni av er skorna och sätter dem på den plats som är reserverad för dem. Ställ er på rad i väntan på bönen. Någon kan uttala den andra bönekallelsen. Läraren kan låtsas vara imam, som leder bönen. Eleverna följer efter imamen i bönen. Efter att bönen är slut kan ni hälsa på bekanta, innan ni går hem. Efter leken kan ni diskutera frågor som dykt upp.

  1. Kan man skratta under bönen?
  2. Varför ber man först ensam före den gemensamma bönen? (Svar: det är en hälsningsbön till moskén.)