18. Renhet är en del av tron

Mål

  • Eleven lär sig betydelsen av renhet och snygghet inom islam.
  • Eleven bekantar sig med de olika delområdena av snygghet: rena kläder och ren kropp, vackert tal, rent hem och ren miljö.
  • Eleverna förstår att det inom islam också finns något sådant som hjärtats renhet.

Undervisningstips

Diskutera vikten av att sköta den egna hygienen.

Vars och ens ansvar för att gemensamma utrymmen är snygga (i skolan, hemma).

Naturvård: varför man inte får skräpa ner i naturen.

Enligt islam uppkommer hjärtats renhet genom gott uppförande.

Islam ger anvisningar om både personlig hygien och rituell renhet. Haditherna berättar till exempel att Profeten brukade rengöra sina tänder med en bit av en rot eller kvist, miswak, som många muslimer fortfarande använder för att rengöra sina tänder.

Med rituell renhet avses det tillstånd som en muslim enligt islamsk lära ska befinna sig i när han eller hon ber. Man skiljer mellan den stora reningen ghusi och den lilla reningen wudu. Också den plats där man ber ska vara rituellt ren. Av denna orsak tar man av sig skorna när man ber och går till moskén. Man får inte be på smutsiga ställen, såsom toaletter eller badhus.