19. Måltiden

Mål

Eleven bekantar sig med de islamska matreglerna och matvanorna.

 • Eleven uppfattar termerna förbjuden mat och tillåten mat.
 • Eleven kan tvätta händerna före maten.
 • Eleven förstår innebörden av att äta med högra handen och att äta tillsammans.
 • Eleven lär sig att inom islam används orden bismillah ”i Guds namn” innan man börjar äta och al hamdulillah ”tack Gud” efter maten.

Undervisningstips

 • Titta på bilder eller videosnuttar om muslimska måltider och diskutera tillsammans.
 • Till exempel i Yles Arkivet finns en video om ramadan. Diskutera de tankar som videon väckt.
 • Läs texten i läroboken och gå igenom den så att även de som inte har så starkt språk förstår den.
 • Diskutera mat och matvanor, till exempel älsklingsrätter, och att äta tillsammans eller ensam.
 • Dela in eleverna i grupper och ge varje grupp en berättelse. I berättelsen går allt fel: man har glömt att tvätta händerna, man glömmer att säga al hamdulillah när man börjar äta och så vidare. Det är elevernas uppgift att rätta berättelsen så att allt går rätt.
 • Som hemläxa kan eleverna hämta med sig ett halal-recept som ni går igenom och diskuterar tillsammans i klassen.
 • I Koranen står det exempelvis så här om islamsk mat och islamska måltider: ”Förbjudet för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant kött som har slaktats i ett annat namn än Guds; vidare kött av djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller som fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur - om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt medan det var vid liv - och djur som slaktats på hedniska offeraltare...” Koranen 5:3
 • Ytterligare ett citat ur Koranen gällande mattraditioner: ”Vi har sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat.” Koranen 17:70
 • I traditionen uppmanas muslimerna att äta tillsammans, eftersom det är en välsignelse att äta tillsammans. Till goda seder hör också att bjuda dem som finns i samma rum på mat. Den som ger hungriga mat belönas.