20. Hos grannarna

Mål

  • Eleven bekantar sig med den islamska besökskulturen.
  • Eleven lär sig lämpliga regler för besök, såsom att ha med sig en gåva, tacka, dela med sig av sina egna saker, svarsinbjudan och så vidare.

Undervisningstips

  • Eleverna delar med sig av sina erfarenheter: var har de själva varit på besök, vem har besökt deras hem?
  • Varför är det bra att besöka grannar, släktingar och vänner?
  • I Koranen uppmanar Allah muslimerna att bemöta sina grannar väl (4:36).

Bilden där man äter på golvet:

  • För vissa elever kan sedan vara mycket bekant, medan andra kan förundra sig över att man äter på golvet.
  • Ni kan prata om hur man inom många islamska traditioner fortfarande äter på en bit tyg eller plast på golvet, trots att det finns bord i huset. Det är det traditionella sättet, då många människor kan äta tillsammans. På Profetens tid fanns inga bord och han brukade äta på golvet, så det är en tradition som är värd att bevara. Syftet med bilden är också att ge de elever med invandrarbakgrund i vars kultur man brukar äta på detta sätt en känsla av bekantskap.