10. Prövningen i öknen

Mål

 • Eleven lär sig mer om den islamska berättelsen om profeten Ibrahim.
 • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Ibrahim.
 • Eleven lär sig att när Ibrahim blivit vuxen gifte han sig och fick barn.
 • Eleven lär sig att Allah befallde Ibrahim att föra Hajar och Ismail långt ut i öknen.
 • Eleven lär sig att Hajar sprang mellan två kullar, Safa och Marwa, när hon sökte vatten åt Ismail (detta upprepas i ritualerna hajj och umra).
 • Eleven lär sig att i dalen mellan de två kullarna sprang källan Zamzam fram (à hajj och umra).
 • Eleven lär sig att på denna plats finns staden Mekka.
 • Eleven lär sig att Allah befallde Ibrahim och Ismail att bygga upp Kaba, som förstörts under den stora floden, på den plats där Adam hade byggt det.

Undervisningstips

Diskutera berättelsen tillsammans med hjälp av följande inledande frågor:

 1. Vilken visdom avslöjades när Hajar och Ismail lämnades ensamma i öknen?
 2. Hur byggde Ibrahim och Ismail Kaba?
 3. Vad är hajar al aswad?

Som stöd för undervisningen kan läraren titta på verserna 2:124–129, 14:35–40 i Koranen.

Studera med hjälp av kartan sträckan mellan Eufratdalen och Mekka samt titta på internet på en bild av den svarta stenen och Kaba under olika tider och utan täckelse (till exempel på YouTube Time line of holy kaaba from past to future (Insha Allah) och Changing of the cloth wrapped around the Kaaba).

På bilden på sidan 152 syns de två kullarna mellan vilka Hajar sprang när hon sökte efter vatten i berättelsen. I dalen mellan dem sprang källan Zamzam fram.

Det berättas att Ibrahim, tillsammans med sin son Ismail, senare byggde upp Kaba i Mekka. Kaba byggdes redan under Adams tid men förstördes i den stora floden på Nuhs tid. I berättelsen befallde därför Allah att det skulle byggas upp på nytt på samma plats.

Mekka och Medina är två städer dit endast muslimer har tillträde. Detta förbud nämns i Koranen och syftet med det är att skydda de heliga städerna mot dåligt uppförande och icke-islamska seder.

Uppgifter och svar

3. Vad har du lärt dig om prövningarna i öknen i kapitlets text? Fatima har blandat ihop orden. Hjälp henne att hitta rätt alternativ och ringa in det.

Hajar var Ismails mor.

Ibrahim tog Hajar och Ismail till öknen.

De två kullarna heter Safa och Marwa.

Hajar sprang 7 gånger mellan dessa två kullar.

Hajar hittade vatten i dalen.

Källan fick namnet Zamzam.

Omkring källan uppstod en stad som heter Mekka.

Allah befallde att Ibrahim och Ismail skulle bygga upp Kaba på nytt.