7. Den första människan

Mål

 • Eleven lär sig om den islamska synen på världens skapelse
 • Eleven förstår hur världen har skapats enligt islam. 
 • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Adam.
 • Eleven förstår hur Allah, enligt islam, har skapat världsalltet.
 • Eleven lär sig att Allah, enligt islamsk tro, har skapat den första människan, Adam, av lera.
 • Eleven lär sig att i berättelserna var Shaitan för stolt och inte lydde Allahs befallning att buga sig för Adam.
 • Eleven lär sig att enligt berättelserna svor Shaitan på att leda människorna vilse från den rätta vägen.
 • Eleven lär sig att enligt islam skapade Allah skapade Hawa till Adams hustru. I berättelsen fick Adam och Hawa äta allt i Paradiset, men frukten från ett träd fick det inte äta.
 • Eleven lär sig att Shaitan lockade Adam och Hawa att smaka på frukten från det förbjudna trädet.
 • Eleven lär sig att enligt berättelsen fördrev Allah Adam och Hawa på jorden på grund av deras olydnad enligt berättelsen.
 • Eleven lär sig att i berättelsen fick Adam och Hawa förlåtelse när de ångrade sig, men människorna är tvungna att leva på jorden till den yttersta dagen.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans om islams syn på världens skapelse:

 1. Vem har skapat allt enligt islamsk tro?
 2. En hurudan plats är Paradiset enligt islam?
 3. Kan en människa skapa saker eller djur enligt islam?
 4. Varför lydde inte Shaitan Allahs befallning i berättelserna?
 5. Hur lockade, enligt berättelserna, Shaitan Adam och Hawa att göra det som var förbjudet?
 6. Hur lockar Shaitan människorna att gå vilse från den rätta vägen enligt islamsk tro?

Titta på några verser i Koranen (79:27-32, 55:14, 15:28-35, 2:31-35, 4:1, 7:11-23), om det blir tid över.

Utifrån bilderna på sidorna 138-139 kan läraren få eleverna att, ur islamsk synvinkel, fundera på Allahs skapelseverk: hur djuren och människorna är skapade, med kroppsdelar och blodådror, för att inte glömma känslor och personligheter. På samma sätt lär islam ut att naturen full av Guds under: till exempel himlen hålls uppe och planeterna och månarna följer exakt de rätta banorna. Enligt islam är detta tecken som berättar om Guds storhet och existens.

Paradiset beskrivs på olika ställen i Koranen och i haditherna. Det har berättats att det är en plats med evig frid. Där finns ingen smärta, inga bekymmer och ingen sorg. I Paradiset finns vackra trädgårdar och åar, där vattnet består av mysk och stenarna på stranden är små pärlor. Enligt islam har de utlovats Allahs närhet och allt vad de önskar i Paradiset. Där finns drycker och mat som människan inte kan föreställa sig och som hon aldrig har smakat.

Bilderna beskriver konkret skillnaderna mellan Paradiset och denna jord. Enligt islamsk tro är livet på jorden kargare och människorna är tvungna att uppleva olika svårigheter och sorger och att stå emot Shaitans frestelser.

Uppgifter och svar

Sätt meningarna i rätt ordning och numrera händelserna i tidsordning 1–6.

 1. Allah skapade världsalltet.
 2. Allah skapade Adam av lera från jorden.
 3. Allah skapade Hawa till Adams hustru och partner.
 4. Adam och Hawa fick äta av allt utom frukterna från ett träd.
 5. Shaitan fick Adam och Hawa att smaka av frukten från det förbjudna trädet.
 6. Adam och Hawa bad Allah om förlåtelse för det onda de gjort.