8. Berättelsen om den stora floden

Mål

 • Eleven bekantar sig med berättelsen om den stora floden.
 • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Nuh.
 • Eleven förstår hur världens folk härstammar från Adam och Hawa.
 • Eleven förstår att enligt den islamska tron lämnar Shaitan inte människorna i fred en sekund.
 • Eleven lär sig att när människorna hade gått vilse sände Allah en ny profet, Nuh.
 • Eleven lär sig att bara en del av människorna trodde på Nuhs budskap.
 • Eleven lär sig att Nuh byggde en båt och förberedde sig på en stor flod i enlighet med Guds anvisningar.
 • Eleven lär sig att en hona och hane av alla djur skulle tas med.
 • Eleven lär sig att allt hamnade under den stora floden, till och med Kaba, och bara de som var ombord på båten räddades.

Undervisningstips

Kom ihåg berättelsen om Adam och Hawa:

 • Eftersom människorna gått vilse sände Allah en ny profet, Nuh, till folket i denna berättelse.
 • Läs berättelsen om den stora floden i boken. Under läsningen fäster läraren elevernas uppmärksamhet vid bilderna i boken med hjälp av följande frågor:
  1. Vilka djur finns det på bilden?
  2. Varför går djuren lugnt ombord på båten?
  3. Vilka andra gick ombord på båten?
  4. Varför blev människorna glada när duvan hade mull på klorna och en olivkvist i näbben?
 • Läraren har färdigt gjort en stor båt av kartong. Eleverna får med slutna ögon ta ett färdigt klippt djur ur berättelsepåsen. Varje djur har ett par. Därefter ber läraren till exempel de elever som har lejon att komma och placera djuren på båten. Eleverna ska alltså känna igen sina djur och tillsammans med sitt par hitta en bra plats för just deras djur. Djuren fästs med hjälp av häftmassa. Fundera till sist på hurudan profeten Nuhs båt var enligt berättelsen för att alla djurarter och troende skulle rymmas där.
 • Som hemläxa får eleverna de uppgifter i övningsboken som de inte hunnit göra under lektionen, till exempel bonusuppgift 3, som är svårast.
 • Som stöd för diskussionen kan läraren ställa flera frågor om den islamska berättelsen om den stora floden:
  1. Varför sände Allah en ny profet?
  2. Var skrattade de som tillbad statyer åt Nuh och hans efterföljare?
  3. Varför kunde statyerna inte klara av den stora floden?
  4. Hur började vattnet sjunka?
  5. Hur visste man tack vare duvan att det var nära till land?
  6. Vad gjorde Nuh och hans efterföljare när båten stannade?

Läraren kan på förhand titta på till exempel följande ställen i Koranen: 4:163, 7:59–64, 10:71–73, 11:25–49, 23:23–30, 26:105–120.

Läraren studerar bilden tillsammans med eleverna och fäster elevernas uppmärksamhet vid hur Allah enligt berättelsen gav profeten Nuh befallning om att ta en hona och en hane av varje djurart med på båten, så att de skulle kunna föröka sig. Studera bilden tillsammans och konstatera att det faktiskt inte finns en droppe vatten i närheten av båten, utan den står mitt i öknen.

I berättelsen täckte vattnet till och med de högsta bergen när floden kom. Bilden på sidan 146 hjälper eleverna att förstå berättelsen, för ingen kunde simma eller rädda sig undan floden utan båt. Den olivkvist som duvan har med sig är ett tecken på att det finns land i närheten.

Uppgifter och svar

3. Svara på följande frågor.

a) Vem befallde profeten Nuh att bygga en båt mitt i öknen? Allah
b) Vad skulle profeten Nuh ta med sig i båten? De troende och en hane och en hona av alla djur.
c) Vilka räddades undan den stora floden? Alla som var ombord på båten.
d) Vem befallde himlen att stoppa regnet och jorden att suga upp det? Allah