9. En sval eld

Mål

 • Eleven bekatnar sig me den islamska berättelsen om profeten Ibrahim.
 • Eleven bekantar sig med Ibrahims barndom och ungdom.
 • Eleven lär sig att Ibrahims far själv byggde statyer och tillbad dem.
 • Eleven lär sig att Ibrahim inte förstod och inte godkände att man tillbad andra än Gud.
 • Eleven lär sig att Ibrahim slog sönder statyerna för att ge människorna en läxa.
 • Eleven lär sig att stadens invånare hämnades på Ibrahim för att han slagit sönder statyerna genom att kasta honom i elden.
 • Eleven lär sig att elden inte brände Ibrahim.

Undervisningstips

Diskutera tillsammans:

1. Vad allt tillbad människorna i stället för eller vid sidan om Allah enligt berättelsen?

 • Varför slog Ibrahim inte sönder den största statyn i berättelsen?
 • Vad händer med till exempel trä när man kastar det i elden?
 • Varför får man inte leka med eld?
 • Varför blev inte Ibrahim till aska i berättelsen?

Som stöd för undervisningen kan läraren titta på följande ställen i Koranen: 26:69–82, 21:59–67, 21:69.

Människorna har i alla tider tillbett statyer och trott att de ska hjälpa i svårigheter och ge lycka. En del statyer har påmint om djur- eller människogestalter, en del har sett övernaturliga ut.

Med hjälp av bilden av elden förstår eleverna hur farlig elden är, för normalt brinner allt upp i eld. Eftersom Gud enligt islamsk tro har skapat även elden, anses Han enligt islam ha makt över den.

Uppgifter och svar

2. Sätt kryss i rutan rätt, om påståendet är sant utgående från kapitlets text. Om påståendet är falskt, sätt kryss i rutan fel.

1. Ibrahims far gjorde statyer.
Rätt

2. Ibrahim berättade för sitt folk om den ende Guden.
Rätt

3. Den största statyn slog sönder de andra statyerna.
Fel

4. Ibrahim kastades i det djupa havet.
Fel

5. Allah skyddade Ibrahim från elden.
Rätt