Profeternas berättelser: Adam, Nuh och Ibrahim

Länkar till de olika avsnitten finns i vänstra marginalen.

Profeettojen tarinoita: Adam, Nuh ja Ibrahim