11. Mot Kaba

Mål

 • Eleven lär sig att i Koranen har Allah berättat, hur Han lät uppföra Kaba, helgedomen för människorna (5:97).
 • Eleven lär sig att ordet Kaba nämns i Koranen (Koranen 5:97, 5:95)
 • Eleven bekantar sig med vem som byggde Kaba enligt islamsk tradition.
 • Eleven bekantar sig med var den skyddade moskén och Mekka finns.
 • Eleven lär sig vilket sätt Kaba är viktig för muslimerna.
 • Eleven lär sig varåt muslimerna vänder sig när de ber.
 • Eleven lär sig vem som var den förste böneutroparen inom islam.
 • Eleven lär sig att enligt islamsk tradition var Bilal ursprungligen en slav, som blev frigiven.

Undervisningstips

Ställ inledande frågor:

 1. I vilken riktning vänder sig muslimerna när de ber sina böner?
 2. Vart beger sig muslimerna på Hajj-resa? (Koranen 3:97)
 3. Vem byggde Kaba enligt islamsk tro?

Enligt berättelsetraditionerna har qibla bestämts genom att Allah bad profeten Muhammed vända sig mot Kaba, alltså den skyddade moskén, när han bad. (Koranen 2:144)

 • Det berättas att änglarna hade uppfört templet Kaba för Adam som den första böneplatsen på jorden.
 • Visa på kartan var Arabiska halvön, alltså dagens Saudi-Arabien ligger.
 • Visa en bild av templet Kaba i Mekka eller bilder, där man ser hur muslimer vänder sig mot Kaba när de ber.

På bilderna på sidorna 156–157 syns en karta över Saudi-Arabien. Där syns var muslimernas heliga stad Mekka och templet Kaba i Mekka ligger. På kartan syns Mellanöstern, Europa och Afrika. På alla dessa ställen finns muslimer och när de ber vänder de sitt ansikte och placerar sin bönematta mot Kaba. Enligt islamsk tradition berättas det att när profeten Muhammed bodde i Medina, bad Allah honom ha sin böneriktnng mot Kaba, den skyddade moskén. Av denna orsak vänder muslimerna sitt ansikte mot Kaba, mot den heliga staden Mekka när de ber. Mekka är profeten Muhammeds födelsestad. Riktningen mot Kaba kallas på arabiska qibla. Mekka är den heligaste staden i den muslimska världen.

På bilden på sidan 158 syns Bilal al Habashi. På bilden gör han adhan. Läraren kan berätta hur bönekallelsen eller adhan hörs från moskéerna i muslimska länder. Då vet man att det är tid för bön. Enligt islamsk tradition var Bilal den första muazzin eller böneutropareninom islam. Bilal var profeten Muhammeds efterföljare och Profeten bad honom göra bönekallelsen.

Uppgifter och svar

2. Vem byggde Kaba enligt berättelsen?
a) Adam
b) Ayub
c) Nuh

Rätt svar: a) Adam

3. Allah bad enligt berättelsen att profeten Muhammed skulle ha sin böneriktning mot
a) Medina
b) Kaba.

Rätt svar: b) Kaba

4. Den första muazzin eller böneutroparen inom islam var
a) Bilal
b) Saiman
c) Yasir.

Rätt svar: a) Bilal