12. Att förbereda sig för bönen

Mål

 • Eleven bekantar sig med hur salat, alltså bönen, är det viktigaste sättet att tillbe Allah inom islam.
 • Eleven bekantar sig med hur salat, alltså bönen, är en av islams pelare. (Koranen 4:103, 19:31)
 • Eleven bekantar sig att enligt Koranen är bönen varje muslims skyldighet. (Koranen 4:103)
 • Eleven lär sig att enligt den islamska läran ber en muslim fem gånger om dagen. De dagliga bönerna är morgonbönen eller salat al fajr, middagsbönen eller salat al zuhr, eftermiddagsbönen eller salat al asr, kvällsbönen eller salat al maghrib och nattbönen eller salat al isha. Dessa böner upprepas enligt islam alltid på samma sätt och de består av serier av rörelser, som på arabiska beskrivs med ordet raka. Morgonbönen består av två rörelseserier eller raka, zuhr, asr och isha består av fyra raka och maghrib av tre raka.
 • Eleven bekantar sig med hur en muslim förbereder sig för bönen.

Undervisningstips

Följande inledande frågor kan användas:

 1. Känner någon till hur den islamska bönen utförs?
 2. Har någon besökt moskén under fredagsbönen, alltså salah al jumua?
 3. Hur många gånger om dagen ska man be enligt den islamska läran?
 4. Känner någon till de islamska bönetiderna?
 5. Har någon hört den islamska bönekallelsen adhan?
 6. Känner någon till hur wudu, den islamska bönetvagningen, görs? 
 7. Känner någon till böneriktningen qibla?

Berätta hur viktig rituell renhet är inom islam och hur man enligt islam inte kan be utan wudu. I Koranen står det att de troende måste tvätta ansikte och händer upp till armbågarna och torka huvud och fötter upp till vristerna (Koranen 5:6). Om läraren vill kan han eller hon nämna att i specialsituationer, när det inte finns vatten, utför man tayamum i stället för den rituella tvagningen wudu. Då använder man till exempel sand för reningen. Tayamum betyder rengöring utan vatten.

Titta på en video hur man kan förbereda sig för bönen.

Med hjälp av bilden på sidorna 160-161 kan läraren lära eleverna hur man ser när dagen börjar och slutar. Läraren kan berätta att enligt islam måste en muslim be fem gånger om dagen på olika tider. Läraren ber eleverna att titta hur solen på bilden rör sig. På bilden syns en moské och en soluppgång. Den berättar att det är dags för morgonbönen eller fajr, som är dagens första bön.

På bilden syns en sol som står mitt på himlen. Den betyder att det är dags för middagsbönen eller zuhr, som är dagens andra bön. Sedan syns det på bilden att solen börjar sjunka lägre. Det berättar att det är dags för eftermiddagsbönen eller asr, som är dagens tredje bön. Läraren fortsätter att berätta när det är solnedgång. Då är det dags för kvällsbönen eller maghrib, som är dagens fjärde bön. Den sista fasen på bilden är månen som syns på den mörknande himlen och som berättar att mörkret sänker sig. Då är det dags för nattbönen eller isha.

Läraren berättar att bönetiderna alltid är desamma och att samma böner alltid upprepas enligt islamsk lära. De består av serier av rörelser, som på arabiska beskrivs med ordet raka. Morgonbönen består av två rörelseserier, zuhr, asr och isha består av fyra raka och maghrib av tre raka. Läraren kan också nämna bönekallelsen och gå till bilden på sidan 162.

Pojkarna på bilden på sidan 162 utför bönetvagningen eller wudu. I tvagningen ingår att man tvättar händerna upp till armbågarna, ansiktet så att också munnen och näsan väts, att torka huvudet och att tvätta eller torka fötterna. Inom islam lärs det ut att man ska utföra wudu före bönen, om den har brutits mellan bönerna. Wudu bryts om man går på toaletten eller har gasbesvär.

Bilden på sidan 163 berättar i vilken riktning en muslim ber. Böneriktningen är mot Kaba. Det är bra att nämna att enligt islam borde alla muslimer be de obligatoriska bönerna på arabiska. Arabiska är Koranens språk.

Fredag är en viktig dag för muslimer, eftersom det då är dags för fredagsbönen, al jumua. I Koranen finns en sura om fredagsbönen, sura al jumua. I Koranen står det att Allah har skapat människorna och jinnerna, för att de ska dyrka Honom (Koranen 51:56), och enligt Koranen är bönen det viktigaste sättet att dyrka Allah. I bönen tackar människorna Honom, ber Honom om hjälp och ledning på den rätta vägen, siratal mustaqim.

Uppgifter och svar

Titta på bilderna och skriv in bönens namn vid varje bild. Färglägg till sist bilderna.

Rätta svar:

 • Morgonbönens tid eller fajr salah
 • Middagsbönens tid eller zuhr salah
 • Eftermiddagsbönens tid eller as salah
 • Kvällsbönens tid eller maghrid salah
 • Nattbönens tid eller isha salah

2. Hitta bönernas namn i texten.
Fajr, adhan, zuhr, masjid, asr, Kaba, al masjid al Haram, maghrib, qibla, wudu, isha

Rätta svar: fajr, zuhr, asr, maghrib och isha

2. Ringa in rätt alternativ.
Hur många gånger om dagen ska en muslim be?
a) sex gånger
b) tre gånger
c) fem gånger.
Rätt svar: c) fem gånger

3. Ringa in rätt alternativ.
Wudu betyder
a) hälsning
b) bönetvagning
c) maghrib.

Rätt svar: b) bönetvagning