13. Att utföra bönen

Mål

 • Eleven lär sig de islamska bönerörelserna (takbir, ruku, sujud, tashahud, taslim).
 • Eleven lär sig hur många gånger om dagen en muslim borde be enligt islam. (Koranen 2:43)
 • Eleven bekantar sig med bönen inom islam.
 • Eleven lär sig hur man ber enligt islamsk lära.
 • Eleven lär sig vad som läses under bönen.
 • Eleven lär sig på vilket språk bönen inom islam läses (arabiska, eftersom arabiska är Koranens språk).

Undervisningstips

Inledande frågor:

 1. Hur många gånger om dagen ber en muslim enligt Koranen?
 2. Kan du räkna upp bönernas namn?
 3. Hur många raka är det i varje bön?
 4. Hur ber man enligt den islamska läran?
 5. Vad heter de islamska bönerörelserna?

Läraren kan hänga upp en plansch som beskriver bönen och bönerörelserna. Läraren kan också använda animationer avsedda för barn som man hittar i till exempel biblioteket eller på internet, och som visar hur man ber inom islam.

På bilden på sidan 164 placerar Hajar och farmor Amina ut bönemattorna färdigt för zuhr. Farmor lär Hajar att be. Inom islam är villkoren för bön att man först måste stå vänd mot Kaba, som är muslimernas qibla eller böneriktning. Därefter måste man tyst uttala sin avsikt eller niyah, där man meddelar att man tänker be zuhr.

På bilden på sidan 165 lyfter Hajar bägge händerna i höjd med öronen och utför takbir genom att uttala Allahu akbar. Detta påbörjar första raka eller rörelseserien.

Efter takbir håller en del muslimer sina händer rakt vid sidan av kroppen när de läser al fatiha eller suran Ingressen, medan andra muslimer placerar händerna på bröstet så att den högra handen placeras ovanpå den vänstra. Efter fatiha läses en andra sura, som i detta fallet är al ikhlas, alltså Den rena tron.

På bilden på sidan 166 utför Hajar ruku, så att hon placerar händerna på knäna och bugar sig medan hon uttalar lovprisningen Subhana rabbi al adhim, som på svenska betyder ”ära till min Herre”.

På bilden på sidan 166 utför Hajar sujud, så att hon går ner på knä och vidrör marken med bägge handflatorna, stortårna och pannan. Den här ställningen kallas sujud och även då uttalar man ”Subhana rabbi al ala”, som betyder ”ära till min Herre, den Högste”. Enligt islamsk tradition utförs Sujud två gånger. Sedan upprepar man andra raka, och efter andra sujud förblir man sittande på knäna.

På bilden på sidan 167 har Hajar blivit sittande på knäna och uttalar tashahud. Enligt islamsk tradition utförs Tashahud alltid i andra och sista raka.

När bönen avslutas kan man uttala hälsningarna i sittande ställning och sända en hälsning till profeten Muhammed.

Sedan kan man hälsa änglarna. På bilden hälsar Hajar änglarna genom att vända sitt ansikte till höger och vänster och uttala:

Ala salamu alaikum wa rahmalullahi wa barakatuh.

Frid till er alla och Allahs nåd och välsignelser.