3. En enda stor familj

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Yhtä suurta perhettä

Mål

  • Eleven lär sig begreppet umma, som betyder den islamska gemenskapen.
  • Eleven lär sig att islam är världens näst största religion.
  • Eleven förstår vad broderskap betyder inom islam.
  • Eleven lär sig förstå sitt uppförande och hur det påverkar andra.

Undervisningstips

  • Ta reda på hur många muslimer det finns och hur utbredd islam är. Studera först världskartan på s. 14–15. Läraren förklarar att muslimerna är i majoritet i de gröna områdena. Muslimerna utgör en betydande minoritet i många länder.
  • Dela upp betydelsen av ordet umma enligt följande: hela världens muslimers umma, Finlands umma, den egna moskéns umma och den egna klassens umma.
  • Tala om olikheter och likheter mellan muslimerna: vilka seder är olika och vilka är lika. Ni kan också prata om skillnader och likheter mellan exempelvis sunni- och shiamuslimer, om det finns av båda i klassen, men betona ändå att vi alla är muslimer och att vår religion i grunden är likadan.
  • Bilden på s. 12–13 är ett bra sätt att inleda diskussionen. Muslimska kvinnor klär sig på olika sätt i olika länder. Diskutera hur klimatet och kulturen påverkar klädseln i allmänhet. Tänk till exempel på barnens vinterkläder eller användningen av kjol.
  • Diskutera hadith i slutet av texten och hur muslimer kan följa hadith i deras liv.