4. Nya grannar

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Uudet naapurit

Mål

  • Eleven förstår vad de islamska dygderna hjälpsamhet och vänlighet mot sina grannar innebär.
  • Eleven förstår varför det är lättare att bo med sina grannar om man är vänlig mot dem.

Undervisningstips

  • Diskutera elevernas egna erfarenheter av att flytta och av att få nya grannar. Hur känns det att flytta till en ny plats? Har någon själv hjälpt sina nya grannar eller andra främmande människor? Är det lätt att erbjuda sig att hjälpa främmande människor? Varför?
  • Läs några ställen i Koranen och hadith om att hjälpa sina grannar. I traditionen hadith berättas det om hur Profeten agerade när hans granne varje morgon slängde sitt skräp vid Profetens dörr för att göra honom förtret. När det en morgon inte fanns något skräp vid dörren blev Profeten orolig och gick för att se hur grannen mådde. Det visade sig att grannen var sjuk, så Profeten erbjöd sig att hjälpa honom. Grannen skämdes över vad han hade gjort, när Profeten ändå var så vänlig mot honom.
  • Profeten Muhammed sade: ”Ängeln Jibril uppmanade alltid mig att bemöta mina grannar så vänligt att jag trodde att han också menade att de skulle få ta del av arvet.” (Bukhari)
  • I Koranen står det tydligt att muslimer ska visa godhet mot sina grannar. (K. 4:36)