5. Läraren sade: Läs

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Opettaja sanoi Lue

Mål

  • Eleven förstår hur viktigt det är att studera inom islam.
  • Eleven funderar på sitt eget uppförande i klassen och på hur han eller hon själv kan påverka sin egen och andras trivsel och inlärning.

Undervisningstips

  • Diskutera studiemiljön i klassen: är det mycket oljud, kan alla koncentrera sig, är alla vänliga mot varandra.
  • Eleverna skriver ner en god och en dålig sak om studiemiljön i klassen. Gå igenom lapparna och fundera tillsammans på hur ni kan förbättra det som är dåligt och vad som redan fungerar bra.
  • Gör ett grupparbete om klassens regler och häng upp dem på väggen. Utgå från tavlan på sidan 20 i läroboken.
  • Leta upp suran al Alaq i Koranen och läs de fem första verserna, som var de första som enligt islamsk tradition uppenbarades för Profeten. Diskutera verserna och fundera på deras betydelse.