7. Det underbara Paradiset

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Ihana Paratiisi

Mål

  • Eleven förstår att enligt islam är livet tillfälligt. Efter den Yttersta dagen bedömer Allah människornas handlingar och beslutar om de får komma till Paradiset.
  • Eleven lär sig att enligt islam är Paradiset en lugn och härlig plats där alla önskningar går i uppfyllelse. Inom islam tror man att paradisets invånare lever nära Allah helt utan bekymmer eller smärtor.
  • Eleven lär sig att, enligt islam, består Paradiset av flera nivåer beroende på människornas handlingar.

Undervisningstips

  • I Koranen nämns Paradiset bland annat i verserna 3:133–136 och 10:26. Titta på bilden på s. 26 och diskutera varför alla har sin egen bild av Paradiset. Fundera på om bilden motsvarar vars och ens egen bild och hur omgivningen påverkar bilderna. En människa som inte har rent vatten drömmer om vatten och en som fryser drömmer om värme.
  • Titta på en islamsk sång, nashid, på YouTube och dess bilder av vackra landskap i den här världen. Bra sökord är till exempel islamic nasheed – paradise jannah. Diskutera hur det ser ut i Paradiset, om redan den här världen är så här vacker.
  • Fundera tillsammans på hur människan enligt islamsk lära kan komma till Paradiset och vilket det andra alternativet på den Yttersta dagen är. Fundera på varför alla människor enligt islam inte kommer till Paradiset och hur våra egna handlingar inverkar.
  • Fundera på varför man inom islam tror att rättvisan förr eller senare kommer att segra. Enligt islam bedömer Allah muslimernas handlingar på domedagen och dömer människorna enligt det. På samma sätt, om någon har brutit mot deras rättigheter eller till exempel har skulder till dem, kommer Gud på den dagen att gottgöra dem för deras lidande och ge dem goda gärningar.