12. Binas berättelse

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mehiläisten kertomus

Mål

  • Eleven lär sig iaktta den vackra höstnaturen.
  • Eleven bekantar sig med allt som mormor Fridas bondgård ger.
  • I Koranen står det att Allah har skapat bina. Eleven funderar på vilken betydelse bina har.
  • Eleverna bekantar sig med verserna 16:68–69 i suran Myrorna.
  • Målet med kapitlet är att lyfta fram de nåderika verk som Allah, enligt islamsk tradition, har åstadkommit.

Undervisningstips

  • Fråga eleverna vad bina gör, hur flitiga de är och vilken nytta de gör för naturen och oss människor.
  • I texten berättas att mormor, Fatima och Zainab brukade göra bivaxljus inför julen. Beakta att Fatima och hennes familj alltid är hos mormor på julen, för de vill tillbringa tid med henne och vara med mormor och morfar genom glädje och sorg. Mariams familj har alltid hjälpt dem och är beredd att ta hand om dem när de blir äldre.
  • Läraren kan också berätta att Isa, Jesus, är viktig för muslimerna och att Koranen berättar om Jesus i surorna Imrans ätt och Maria. Muslimerna tror på de profeter och skrifter som Allah har sänt. Julen är en viktig fest för mormor Frida, och Mariams familj har alltid varit nära mormor också på julen eftersom silat al rahm, det vill säga släktrelationerna, enligt islam är Allahs befallning. Enligt den ska en muslim bevara och värna om relationen till sina släktingar, framför allt till sina föräldrar.