13. Myrornas berättelse

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Muurahaisten tarina

Mål

  • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Sulaiman och hans förmåga att förstå djuren.
  • Eleven förstår att enligt islam har Gud skapat allting och att varje djur, människa och växt har sin uppgift.
  • Eleven funderar på sina egna färdigheter.

Undervisningstips

  • Fördjupa er i profeten Sulaimans berättelse genom att söka mer information. Det berättas om Sulaiman i många suror i Koranen, till exempel 27:17–19.
  • Fundera tillsammans på vad ni är duktiga på. Diskutera hur människan kan visa sin tacksamhet till Gud.
  • Diskutera naturens mångformighet: hur allting har sin uppgift och sin betydelse. Att visa respekt för naturen och ta hand om den är viktigt också ur ett islamskt perspektiv.