9. Vem ger oss livet?

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kuka antaa elämän

Mål

  • Eleven lär sig förstå att enligt islam har Allah skapat allting och gett människorna livet samt upprätthåller livet.
  • Eleven lär sig ta hänsyn till naturen och värdesätta dess mångsidighet.

Undervisningstips

  • Börja med att se en kort naturfilm och prata om den.
  • Repetera begreppet asma al husna, Guds egenskaper, av vilka Skaparen är en.
  • Diskutera hur enkelt det, enligt islamsk tro, var för Gud att skapa och göra allting.
  • Läs följande verser i Koranen: 2:164, 21:30, 42:29, 46:95–99 och 35:3.