16. Modige Ali

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Rohkea Ali

Mål

 • Eleven bekantar sig med situationen som enligt islamsk tradition tvingade Profeten att besluta att flytta från Mekka till Yathrib.
 • Eleven vet att enligt traditionen planerade Quraish att döda Profeten och att Allah berättade för Profeten om Quarishs planer.
 • Eleven bekantar sig med den modige unge Ali, som enligt berättelsetraditionerna sov i Profetens säng när Profeten lämnade sitt hem, även om Quraish vaktade hans hus.
 • Eleven lär sig att Muhammeds hijra betyder att Profeten flyttade från Mekka till Yathrib.

Undervisningstips

 • Läraren berättar att en del av muslimerna firar profeten Muhammeds hijra.
 • Läraren och eleverna diskuterar de saker som, enligt den islamska traditionen, tvingade profeten Muhammed att besluta att flytta från Mekka till Yathrib.
 • Läraren berättar att den islamska kalendern och tideräkningen, det vill säga hijra, började när profeten Muhammed enligt traditionen flyttade till Yathrib.
 • Läraren bör berätta om Profetens modige kusin Ali bin Abu Talib, som enligt islamsk tradition sov i profeten Muhammeds säng istället för Muhammed när Quraish planerade att döda honom.
 • Betona vad som hände enligt den islamska traditionen när Profetens fru Khadija och Profetens farbror Abu Talib dog, det vill säga att Muhammed förlorade sitt stöd och sina beskyddare. På Arabiska halvön var det stammarna som härskade och de beskyddade sina egna. Quraish och dess bundsförvanter gjorde allt för att förhindra profeten Muhammed från att sprida islam, men lyckades inte med det trots hot, pengar och maktutövning.
 • I Mekka var Quraish skräckvälde Profetens och muslimernas värsta fiende. Enligt berättelsen försökte därför Profeten under vallfärden få kontakt med olika arabstammar som kom till Mekka. Han bad dem skydda och stödja honom och de andra muslimerna, men det ville de inte.
 • Läraren kan nämna att enligt den islamska traditionen föreslog Abu Jahl att alla stammar i Mekka skulle välja ut varsin krigare med svärd, som tillsammans skulle mörda Muhammed. Den här planen skulle hindra banu Hashim och banu Abu Talib, Profetens egen klan, från att hämnas mordet på Muhammed, eftersom de skulle bli tvungna att möta alla Mekkas stammar, vilket skulle vara övermäktigt för dem.