17. Spindeln vid grottmynningen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Hämähäkki luolan suulla

Mål

  • Eleven bekantar sig med händelserna i kapitlet. 
  • Eleven lär sig att enligt islamsk tradition bad Profeten sin efterföljare Abu Bakr al Sidiq att vänta på en bestämd plats och att de tillsammans tog sig till grottan Thawr.
  • Eleven lär sig vad de arga Quraish, enligt den islamska traditionen, gjorde när Profeten hade lämnat sitt hem och vad som hände när han kom till grottan Thawr.
  • Eleven bekantar sig med undret som skedde vid grottan i berättelserna.

Undervisningstips

  • Läraren ställer frågor: Var gömde sig Profeten när han lämnade sitt hem och vem var med honom enligt berättelsetraditionen?
  • Läraren bör berätta att enligt islam gav Allah många under till alla profeter. Allah skyddade och stödde profeterna. När profeten Muhammed gömde sig i grottan började de arga Quraish leta efter honom. De lovade stora belöningar åt de spioner som kunde döda Muhammed eller återlämna honom till Quraish eller föra dem till den plats där han gömde sig.
  • Enligt traditionerna uppfylldes Allahs vilja i form av ett mirakel, för precis då började en spindel spinna sitt nät vid grottans mynning och två vilda duvor byggde bo framför grottan. Profeten Muhammed och hans följeslagare Abu Bakr hörde stegen som kom allt närmare. Abu Bakr var ledsen, men profeten Muhammed lugnade honom genom att säga att det inte fanns någon orsak att vara ledsen, för Allah var med dem. Jibril var med Profeten och hans efterföljare under hela resan. Allah sände sin sakina över profeten Muhammed. Allahs sakina är en känsla av lugn och stillhet, beskydd och vägledning. Allah hjälpte profeten Muhammed med en skara änglar som ingen kunde se. De stödde och skyddade Profeten.
  • Den här händelsen nämns i suran Ånger i Koranen 9:40.
  • Eleverna bör beakta att enligt den islamska traditionen stod de icke-troende framför grottan Thawr och såg spindelnätet över grottmynningen och de två duvorna som hade byggt bo vid mynningen. De trodde inte att det kunde finnas någon i grottan. De gick vidare och fortsatte söka på andra ställen.