18. En ny början

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Uusi alku

Mål

  • Eleven förstår hurdana förhållandena var i Yathrib när profeten Muhammed kom dit enligt den islamska traditionen. 
  • Eleven bekantar sig med olika stammar i Yathrib, såsom Aus och Khazraj och de judiska stammarna.
  • Eleven lär sig Yathribs nya namn Medina, Profetens stad.
  • Eleven lär sig vad orden muhajir och ansar betyder.
  • Eleven lär sig moskéns viktiga roll för spridningen av islam.
  • Eleven bekantar sig med hur Profeten medlade i strider mellan folkstammarna i Medina och främjade det islamska broderskapet mellan muhajir och ansar i berättelserna. 

Undervisningstips

  • Läraren berättar om Yathribs huvudstammar och varför de enligt berättelsen bestämde sig för att bjuda Profeten till Medina och lovade att skydda honom. Arabstammarna Aus och Khazraj hade hört av judarna i Yathrib att en profet skulle födas på Arabiska halvön.
  • I berättelsen ville arabstammarna i Medina stödja profeten Muhammed genom att kalla honom till sig, erbjuda honom skydd och lova att strida vid hans sida. De ville också ha äran att höra till de första stammarna som skyddade den arabiska Profeten.
  • Läraren kan berätta vad Profeten gjorde när han kom till Medina. I berättelsen byggde han en moské i Medina och i samband med den byggdes en bostad åt Profeten och hans familj. I moskén bad man, undervisade i islam och gjorde upp planer och fattade beslut som gällde hela den muslimska gemenskapen. Profeten Muhammed medlade i strider mellan arabstammarna och främjade det islamska broderskapet mellan muhajir från Mekka och de ursprungliga Medinaborna, hjälparna eller ansar. Därför kom varje manlig ansar, hjälpare, i Yathrib att ha en man från Mekka boende hos sig och gjorde denna till sin broder, behandlade honom som en del av familjen och delade hela sin egendom med honom.