20. Änglar i slaget vid Badr

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Enkeleitä Badrin taistelussa

Mål

 • Eleven lär sig var och hur slaget vid Badr utkämpades enligt islamsk tradition.
 • Eleven förstår orsaken till slaget vid Badr.
 • Eleven bekantar sig med händelserna under slaget.

Undervisningstips

 • Eleven beaktar att Allah inte gav Profeten lov att strida mot Quraish före hans hijra från Mekka till Medina, men två år efter hijra fick Profeten lov att strida mot Quraish och andra icke-troende. Detta beskrivs i suran Vallfärden (K. 22:39–40).
 • Eleven bekantar sig med suran Imrans ätt, som handlar om slaget vid Badr och hur Allah hjälpte muslimerna (K. 3:123).
 • Eleven bekantar sig med suran Krigsbyte och hur Allah hjälpte de troende med tusen änglar (K. 8:9–4 och 8:65).
 • Eleven bekantar sig med Koranens text om slaget vid Badr. I texten beskrivs hur små trupper ofta har besegrat stora trupper med Allahs hjälp eftersom Allah är med dem som står fasta (K. 2:249).

Tilläggsuppgifter

1. Fyll i de ord som saknas. Välj bland följande alternativ.

 • Quraish
 • Medina
 • Mekkaborna
 • Profeten
 • islamska staten

I Mekka blev profeten Muhammed och muslimerna illa behandlade av ___. Det gick så långt att de försökte döda Profeten. Profeten Muhammed och de andra muslimerna led mycket i Mekka på grund av Quraish. Därför flyttade profeten Muhammed och hans efterföljare från Mekka till ____. Quraish stormade muslimernas hus i Mekka och stal allt de kunde hitta. De smidde ränker mot profeten Muhammed och den nya _______ för att förstöra den islamska religionen och alla dem som trodde på den. Därför gav Allah Profeten lov att strida mot _________ och deras bundsförvanter för att hindra dem från att skada muslimerna.