21. Profetens under

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeetan ihmeitä

Mål

 • Eleven bekantar sig med de andra profeternas under.
 • Eleven bekantar sig med de under som profeten Muhammed fick enligt den islamska traditionen.
 • Eleven tar reda på varför profeterna fick under enligt den islamska tron.
 • Eleven lär sig om profeterna Ibrahims, Musas och Isas under.

Undervisningstips

 • Läraren och eleverna diskuterar de viktiga under som det berättas att Allah enligt islamsk tro har gett varje profet för att stödja honom i hans uppgift. Till exempel om profeten Ibrahim berättas det i Koranen om hur Allah räddade honom ur elden. ”Allah sade: Eld, var sval, och frid vare med Ibrahim.”

Islamska berättelser om profeten Muhammeds under

 • Enligt berättelserna gav Allah profeten Muhammed många under, såsom den skyddade skriften, Koranen.
 • Andra under var den förunderliga natten och himmelsresan, då Allah förde Profeten ända upp till den översta Himlen.
 • Enligt islamsk tro skedde under också när Allah talade till Muhammed och Muhammed såg Guds mäktigaste tecken.
 • Ett under skedde också när Allah räddade profeten Muhammed i grottan Thawr när Quraish försökte döda honom i de islamska berättelserna.
 • Enligt traditionerna fick profeten Muhammed hjälp av Allah i striden, när Allah sände änglar och vind till Muhammeds hjälp.
 • Det berättas att i Hudaibiya nära Mekka fick Profeten vatten ur en uttorkad källa, så att hans trupper fick tillräckligt att dricka.
 • I berättelserna gav Allah också ett under där Han delade månen itu. Det skedde före hijra, flytten till Medina. Då bad de icke-troende Quraish i Mekka Profeten om ett under. De lovade att bli troende om de fick se ett under. Profeten pekade på månen och Allah delade månen i två delar: ena halvan fanns ovanför berget Safa och andra halvan ovanför berget Qa’yqa’an mittemot. Men Quraish var hårda. De höll inte sitt löfte. De hävdade att det de hade sett var trolldom och lögn (K. 54:1–4).
 • Enligt islamsk tradition fick Profeten Muhammed alla slags under, precis som de andra profeterna. När profeten Muhammed gick följde molnen med honom. När Profeten tog små stenar i sina händer lovprisade stenarna Allah. Allah lärde Muhammed fåglarnas och andra djurs språk.
 • I de islamska berättelserna sände Allah en grupp jinner till profeten Muhammed för att lyssna till Koranen. Jinnerna trodde på honom och började berätta för sitt eget folk om Allahs profet och Koranen.
 • Enligt de islamska berättelserna botade profeten Muhammed sjuka och blinda. Också under slaget vid Badr diskuterade Muhammed med stupade Mekkabor.
 • Profeten Muhammed var barmhärtig och god mot de troende enligt berättelserna. Allt detta skedde av Allahs vilja och nåd.