22. Anton hjälper Adam

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Sami auttaa Adamia

Mål

  • Eleven lär sig att man förr eller senare blir ertappad om man ljuger.
  • Eleven lär sig att han eller hon bär ansvar för sina handlingar.
  • Eleven inser varför det är bättre att vara ärlig.

Undervisningstips

  • I Koranen finns ställen om intriger och sanning: berättelsen om Yusuf 12:26–29, 23:62, 45:27.
  • Fundera tillsammans på varför man ljuger ibland.
  • Fundera på hur man kan lära sig tala sanning och ta ansvar för sina handlingar.
  • Läraren berättar ett varnande exempel om pojken och vargen. Pojken vallade får på berget och ropade med hög röst: ”Varg, varg!” Hela staden sprang till berget för att rädda pojken, men det fanns ingen varg och pojken skrattade åt människornas oro. Samma upprepades en gång till och igen hånade pojken stadsbornas oro och dumhet. Samma pojke ropade för tredje gången ”Varg, varg!”, men stadsborna begav sig inte till berget för att bli hånade av pojken ännu en gång. Den här gången var det ändå en varg på berget, och den åt upp pojken och hans får.