24. Adams pappa berättar om sin barndom

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Adamin isä kertoo lapsuudestaan

Mål

 • Eleven bekantar sig med varför Adams pappa och farfar Abdullah reste till Marocko.
 • Eleven bekantar sig med farfar Abdullahs hemstad.
 • Eleven lär sig hur viktig staden Fes är, liksom dess moské och Qarawiyin-universitetet.
 • Eleven får veta varför farfar Abdullah bor i Finland, var Adams pappa är född och hur han träffade Mariam.
 • Eleven får veta vad pappa Mustafa lärde sig i sin barndom och hur viktig familjen var under hans uppfostran.

Undervisningstips

 • Läraren och eleverna diskuterar vem som hör till den islamska familjen och vilka skyldigheter och rättigheter familjemedlemmarna har.
 • Eleverna diskuterar hur Allah uppmanade människorna att vara goda mot sina föräldrar och släktingar och besöka dem när de är friska eller sjuka, hjälpa dem när de behöver hjälp och delta i deras glädje och sorg. Inom islam hör det till att föräldrarna lär sina barn att respektera och ta hand om sina föräldrar samt mor- och farföräldrar, och sköta om dem när de blir gamla.
 • Diskutera att Allah har bestämt att varje muslim, enligt islamsk tro, ska tala vänligt till sina föräldrar. Enligt islam får muslimerna inte ens säga ’usch’ till dem, de får inte köra bort dem och de måste vara ödmjuka mot dem. En muslim ska älska, respektera och lyda sina föräldrar på Allahs väg.
 • Diskutera moderns och faderns viktiga ställning i den islamska familjen.
 • Enligt islam måste muslimer be Allah om förlåtelse på deras föräldrars vägnar och utföra religiösa uppdrag efter deras död, såsom böner, fastedagar och hajj, om de har ekonomisk möjlighet till det.
 • Eleverna bör minnas att de, enligt islam, är en gåva från Allah och att de hade rätt att födas i sin familj och i den här världen. Barnens rätt är att få en god uppfostran och utbildning och att bli älskade. Föräldrarnas skyldighet är att ta hand om barnen och fostra dem till goda muslimer och ge dem namn som speglar islam.
 • När ett muslimskt barn föds viskar man en shahada i dess öra. Inom islam kallas ett nyfött barn att tjäna Allah genom att man viskar en bönekallelse i högra örat. Den andra bönekallelsen, iqama, viskas i vänstra örat.
 • Enligt islamsk tradition kom en ung man en gång till profeten Muhammed och sade: ”Allahs sändebud, jag har gjort stor orätt och jag ångrar mig mycket. Hur kan jag bli förlåten?” Profeten Muhammed frågade: ”Lever någon av dina föräldrar?” ”Min far”, svarade den unge mannen. ”Gå till din far och var god mot honom och ta hand om honom”, svarade profeten Muhammed.