25. Många sätt att göra goda gärningar

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Monta tapaa tehdä hyvää

Mål

  • Eleven förstår ordet sadaqa i hela dess betydelse, det vill säga att välgörenhet kan utövas på många sätt.
  • Eleven lär sig att man, enligt islamsk tro, blir belönad också för gott uppförande och för att man hjälper andra.
  • Eleven lär sig att man inom islam inte gör goda gärningar för att få tack eller beröm, utan enligt islam belönar Allah muslimerna på Domedagen.

Undervisningstips

  • I Koranen nämns välgörenhet bland annat i verserna 2:271, 2:277 och 19:54–55.
  • Diskutera med eleverna vilka goda gärningar de har gjort eller kunde göra.
  • Eleverna kan göra scheman för goda gärningar i sina häften, där de kan fylla i sina egna goda gärningar. Läraren betonar att eleverna inte ska visa schemat för de andra, utan att de gör det för att tänka på sina egna goda gärningar och försöka göra flera.

Lösningar:
1. Hymyilykin on hyväntekeväisyyttä/Också ett leende är välgörenhet!