26. Tålamod, Hajar!

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Hajar, kärsivällisyyttä

Mål

  • Eleven förstår konsekvenserna av sitt uppförande.
  • Eleven förstår hur viktigt det är med gott uppförande och tålamod.
  • Eleven lär sig lösa sina gräl på ett positivt och konstruktivt sätt.

Undervisningstips

  • Titta på bilden på s. 102 i läroboken och diskutera hur det känns att vara i den situationen.
  • Fundera tillsammans på hur man kan lära sig bli mer tålmodig. Har eleverna några knep för att inte säga fula ord eller bli arga så lätt?
  • Diskutera hur eleverna själva skulle vilja lösa gräl.
  • I Koranen finns flera verser om tålamod: till exempel 3:200, 14:12 och 16:42.