27. Skolans återvinningsdag

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Koulun kierrätyspäivä

Mål

  • Eleven förstår hur viktig naturen är och att respekt för naturen är en del av islam.
  • Eleven lär sig olika miljögärningar, genom vilka man kan spara på naturen.
  • Eleven inser att enligt islam har Allah också skapat världsalltet och naturen.

Undervisningstips

  • Titta på tavlan på s. 107 i läroboken och fundera på var i Koranen eller traditionen samma saker nämns.
  • I Koranen talas det om naturen till exempel i verserna 2:29–35 och 3:189–191.
  • Fundera tillsammans på varför det är viktigt att respektera och ta hand om naturen.
  • Diskutera olika sätt att rädda naturen. Vad kunde man göra i skolan och hemma?