28. Anton får en lillasyster

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Sami saa pikkusiskon

Mål

  • Eleven bekantar sig med olika kulturers seder när en ny baby föds.

Undervisningstips

  • Eleverna får möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter. Inled lektionen med att titta på babybilden på s. 112 i läroboken eller någon annan bild av en liten baby.
  • Diskutera på vilket sätt aqiqa firas i olika muslimska länder. Aqiqa firas inte i alla länder och är inte obligatorisk enligt islamsk tro.
  • Diskutera hur en ny babys födelse är viktig i många kulturer och att kulturerna i det här avseendet är likadana.