25. Allmaktens natt

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Voiman yö

Mål

  • Eleven förstår när Allmaktens natt infaller i den islamska kalendern.
  • Eleven lär sig den här nattens historia och värde inom islam.
  • Eleven förstår hur många välsignelser muslimen kan få för en enda natt.

Undervisningstips

  • Läs sura 97 i Koranen.
  • Läraren läser eller spelar upp suran också på arabiska.
  • Diskutera varför det enligt islam är bra att försöka hitta den här natten under fastemånaden och räkna hur många böner eller fastedagar det går på tusen månader.
  • Diskutera också om någon av eleverna har bett under den natten. Hur kändes det?

Uppgifter och svar

Chiffrets lösning: Den välsignade natten är mer värd än tusen månader.