27. Berättelsen om Mekka

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mekan tarina

Mål

 • Eleven lär sig att varje muslim som har vallfärdat till Mekka får en hederstitel som betyder den som har vallfärdat.
 • Eleven bör veta att enligt islam är Mekka en viktig stad för Allah och Profeten.
 • Eleven lär sig att enligt islamsk tradition kom Adam ner från paradiset till Mekka och byggde templet Kaba tillsammans med änglarna. Det berättas att änglarna har lagt grunden för Kaba.

Undervisningstips

 • Läraren frågar vad hajj och hajjah betyder.
 • Diskutera vart muslimerna vallfärdar.
 • Repetera vem som bodde i Mekka först och vem som byggde templet Kaba.
 • Läraren kan berätta att enligt Koranen sände profeten Ibrahim sin son Ismail och sin mor Hajar till Mekka-dalen. Ibrahim bad till Allah. Bönen finns i vers 14:37 i Koranen. Titta på bilden på s. 210 i läroboken och jämför den med beskrivningen i Koranen.
 • Läraren bör lyfta fram att enligt Koranen är Mekka en viktig plats för Allah och att Mekka och dess tempel är skyddade, precis som det står i vers 3:96 i Koranen.
 • Enligt islam är Mekka det heligaste och käraste landområdet för Allah och profeten Muhammed. I Koranen berättar Allah hur Han gav det heliga templet Kaba till människorna. Han gjorde Kaba till en skyddad moské, som är en helig och trygg plats. Allah bestämde också att en del av Mekka ska vara fredad för djur, träd, växter och fåglar. Därför är Mekka en trygg plats för alla. ”Den som stiger in där är i trygghet” (K. 3:97).
 • I Mekka bodde det, enligt islamska berättelser, olika stammar efter Adams barn, såsom Amaliq, som bestod av ättlingar till Nuhs son Amliq bin Lawiz bin Sam bin Nuh. Stammen Jurham bodde nära Ismail och hans mor Hajar. Månggudadyrkan började när stammen Khuza och dess ledare Amru bin Lahi kom till Mekka och tog över templet. Han byggde statyer och omvände största delen av dem som bodde i Mekka bort från Ibrahims religion.
 • I berättelsen härstammar Quraish från profeten Ismails barn, från stammarna Adna och Kanana. De bodde i bergen och på kullarna utanför Mekka och leddes då av Qusay bin Kalab. Qusay bestämde att Quraishs klaner skulle bo runt den skyddade moskén, i bergen och på kullarna runt Mekka. Qusay bin Kalab fick ättlingar, av vilka Abd Munafin fick sonen Hashim. Från Hashim härstammade Abd al Muttalib, vars yngste son var Abdullah, profeten Muhammeds far.
 • Utanför Mekka finns det ungefär femtio berg, som bildar en bergskedja runt staden. Det mest kända berget är al Nur, där grottan Hira ligger. Det berättas att profeten Muhammed där fick glädjebudskapet av Allah via Jibril.
 • De mest kända bergen runt Mekka är Rahma, Khayf, Falaq, Thawer, Abi Qays, Qai’qa’an, Ahmar, Mina, Arafah, Safa, som i berättelserna tog emot Adam när han kom från paradiset, och Marwa, som enligt berättelserna tog emot Hawa. De här bergen och kullarna är viktiga för dem som bor i Mekka.
 • Mekka har många namn, såsom den heliga staden, balad al haram. I Koranen använder Allah många namn på Mekka: Bakkah, Makkah, Qaryya, Balad, Baldul amin och Umml Qura.
 • När profeten Muhammed bodde i Medina bad Allah Honom ändra böneriktning mot Kaba, den skyddade moskén (K. 2:144).
 • Läraren kan lyfta fram berättelsen där Adam kom ner från paradiset till bergen utanför Mekka och vad som hände då. Allah talade till Jibril och sade ”jag är Allah, den Barmhärtige, Nåderike, och därför har jag förbarmat mig över Adam och Hawa”. I berättelsen befallde Han Jibril att stiga ner och ge Adam och Hawa ett av paradisets tält och placera det mitt i bergen runt Mekka. Där fanns grunderna för templet, som änglarna hade gjort innan Adam kom. Jibril steg ner med paradistältet och en pelare med röda rubiner och placerade dem på templet i Mekka. Också tältpinnen var gjord av röda rubiner och den lyste upp hela bergen runt Mekka. Jibril tog Adam från berget Safa och Hawa från berget Marwa och förde dem till tältet. Allah sade till Jibril att Han sände 70 000 änglar för att skydda tältet och templet och stödja Adam, så att han inte skulle vara ensam. Änglarna rörde sig runt templet dag och natt. Allah bad Adam plöja och så marken. Allah sände växter från paradiset till Adam med Jibril, såsom palmer, vinrankor, olivträd och granatäppelträd. Adam byggde templet Kaba med änglarnas hjälp.

Tilläggsuppgifter

4. Skriv rätt siffra i rutan.
a. Allah talade till Jibril och sade ”jag är Allah, den Barmhärtige, Nåderike,
b. Han befallde Jibril att stiga ner och ge Adam och Hawa ett av paradisets tält
c. Där fanns grunderna för templet,
d. Jibril steg ner med paradistältet och en pelare,
e. Också tältpinnen var gjord av röda rubiner och
f. Jibril tog Adam från berget Safa
g. Allah sade till Jibril att Han sände 70 000 änglar för att skydda tältet och templet
h. Änglarna rörde sig runt templet
1. och därför har jag förbarmat mig över Adam och Hawa.
2. och Hawa från berget Marwa och förde dem till tältet.
3. dag och natt.
4. den lyste upp hela bergen runt Mekka.
5. som änglarna hade gjort innan Adam kom.
6. och placera det mitt i bergen runt Mekka.
7. med röda rubiner och placerade dem på templet i Mekka.
8. och stödja Adam, så att han inte skulle vara ensam.