1. Den heliga Koranen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Meidän pyhä Koraanimme

Mål

  • Eleven repeterar hur Koranen ska hanteras enligt islamsk lära. Det omfattar tvagningen, wudu, och reglerna för hur man läser Koranen, som att man inte leker med den eller läser den på golvet.
  • Eleven lär sig mer om Koranen.
  • Eleven lär sig vad recitation är.

Undervisningstips

  • Diskutera gruppvis om eleverna har Koranen hemma, var den förvaras, vem som läser den och om det är en översättning och till vilket språk. Variera frågorna enligt elevernas bakgrund. Utgå från bilden på s. 115 i läroboken.
  • Varje elev får ta med sig en koranöversättning till sitt eget språk. Eleverna får titta på dem tillsammans och om elevernas språkkunskaper är tillräckliga kan de jämföra översättningarna.
  • Eleverna får ta med sig koranrecitationer på cd eller lyssna på recitationer på internet.