2. Elefantens folk

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Elefantin kansa

Mål

 • Eleven lär sig varför Profetens födelseår inom islam kallas för Elefantens år.
 • Eleven bekantar sig med suran Elefanten, al-Fil (K. 105:1–5), och dess förklaring, tafsir.
 • Eleven lär sig läsa translitterationen av Elefanten.

Undervisningstips

 • Läraren ber eleverna titta på bilden på s. 118–119 i boken och ställer frågor om bilden.
  • Vem var Elefantens folk?
  • Var bodde de
  • Varför ville de kriga mot Mekka?
  • Vem var deras kung?
 • Eleven bör komma ihåg att enligt islamsk tradition trodde Abd al Muttalib på en enda Gud och följde profeten Ibrahims religion.
  • Vad gjorde profeten Muhammeds farfar Abd al Muttalib al Hashimi, ledaren för Quraish, för att försvara sig mot anfallet?
  • Hur skyddade Gud templet Kaba?
 • Titta på bilden på s. 121 under lärarens ledning. Fråga eleverna vad fåglarna gjorde. Hur gick det för Elefantens folk?
 • Lyssna på suran Elefanten på arabiska och upprepa den, när ni först har läst den svenska översättningen tillsammans.