3. Bokens moder

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kirjan äiti

Mål

  • Eleven förstår suran Ingressens betydelse för att bekräfta viktiga situationer och avtal inom islam.
  • Eleven lär sig surans olika namn och deras betydelser.

Undervisningstips

  • Läraren kan börja lektionen med att spela upp eller läsa suran högt och fråga vilken sura det är frågan om. Om eleverna nämner bara ett namn kan läraren fråga om någon känner till andra namn. Det blir en naturlig inledning till själva texten.
  • När eleverna har läst texten kan de fundera på svaret på Mehdis fråga om hur många gånger per dag muslimer läser Ingressen om de ber enligt den islamska läran.
  • Eleverna kan också recitera Ingressen. Den finns på arabiska på s. 127 i läroboken.